Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Дисципліни кафедри

ДисципліниБакалавр

1 семестр

2 семестр

Іноземна мова

Іноземна мова

Історія України

Українська мова

Математика

Математика

Фізика

Фізика

Хімія

Теоретична механіка

Інформатика та обчислювальна техніка

Інформатика та обчислювальна техніка

Інженерна та комп'ютерна графіка

Інженерна та комп'ютерна графіка

Основи фахових знань

Технологія металів і матеріалознавство

 

Поверхневі фізико-хімічні процеси

3 семестр

4 семестр

Іноземна мова

Іноземна мова

Філософія

Електротехніка та електроніка

Металознавство та термічна обробка зварних з`єднань

Опір матеріалів

Теорія процесів зварювання

Екологія

Математика

Теорія процесів зварювання

Електротехніка та електроніка

Техн. та устаткув.зв. плавленням

Опір матеріалів

Наплавлення та напилення

Деталі машин і основи взаємозамінності

Зварювальні джерела живлення

Інженерна та комп'ютерна графіка

Газотермічна обробка матеріалів

Зварювання пластмас

Ручне дугове зварювання

5 семестр

6 семестр

Іноземної мови проф. спрямування

Іноземної мови проф. спрямування

Економіка організації і планування виробництва

Історія української культури

Деталі машин і основи взаємозамінності

Економіка організації і планування виробництва

Безпека життєдіяльності

Здатність до зварювання конструкційних матеріалів

Техн. та устаткув.зв. плавленням

Техн. та устаткув. зв. тиском

Напруження та деформації при зварюванні

Правознавство

Наплавлення та напилення

Обладнання для зварювання плавленням

Зварювальні матеріали

Зварювання спеціальних матеріалів

Паяння металів

Паяння металів

Практикум з розрахункових методів процесів зварювання

Виробнича практика

7 семестр

8 семестр

Іноземної мови проф.спрямування

Основи охорони праці

Інженерно-наукові обчислювальні комплекси

Інженерно-наукові обчислювальні комплекси

Стандартизація в зварюванні і споріднених процесах

Основи охорони праці

Автоматичне керування зварюванням

Координація зварювальних робіт

Виробництво зварних конструкцій

Виробництво зварних конструкцій

Контроль якості зварювання

Переддипломна практика

Політологія

Дипломне проектування 

Магістр

1 семестр

2 семестр

Іноземна мова професійного спрямування

Іноземна мова проф. спрямування

Складально-зварювальне оснащення

Охорона праці в галузі

Зварні конструкції

Проектування технологічних процесів зварювального виробництва

Цивільний захист

Математичні методи оптимізації

Інтелектуальна власність

Спеціальні способи зварювання

САПР в зварюванні

САПР в зварюванні

Проектування складально-зварювальної оснастки

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації

Основи наукових досліджень

Педагогіка

Числове моделюваня термодеформаційних процесів зварювання

Чинники успішного працевлаштування за фахом

Cтатистичні методи та управління ризиками у зварюванні

Cтатистичні методи та управління ризиками у зварюванні

 

Фізико-хімічні процеси при зварюванні та наплавленні

3 семестр

4 семестр

Філософські проблеми наукового пізнання

Науково-дослідна практика

Основи сталого розвитку суспільства

Підготовка магістерської дисертації

Мат. моделювання систем і процесів

 

Патентознавство та авторське право

 

Фізика твердого тіла

 

Інноваційний менеджмент стартап-проектів

 

Іноземна мова професійного спрямування

 

Ремонтне зварювання

 

Управління якістю

 

Іноваційні технології у зварюванні

 

 

 

top