Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Патенти

Патенти, авторські свідоцтва

 

2018


1.     Сливінський О. А., Бісик С. П.
Свідоцтво 74730 Україна про реєстрацію авторського права на твір Технологічний регламент щодо зварювання катаних сталей високої твердості при виготовленні броньових протикульових складальних одиниць для військових гусеничних та колісних машин / Сливінський О. А., Бісик С. П. Зареєстр. 06.11.2018 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір
 
2.     В.В. Квасницький, О.А. Сливінський, В.Л. Коваленко, Н.М. Стреленко, О.В. Прохоренко, С.П. Бісик
Спосіб зміцнення поверхні робочих елементів протикумулятивних екранів: пат. 126629 Україна: F41H5/00; № u 2018 01196; заявл. 08.02.2018; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. 4 с.
 
3.     В.В. Квасницький, О.А. Сливінський, В.Л. Коваленко, Н.М. Стреленко, О.В. Прохоренко, С.П. Бісик
Спосіб зміцнення поверхні робочих елементів протикумулятивних екранів: пат. 128710 Україна: F41H5/00, C21D1/06. № u 2018 01195; заявл. 08.02.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19. 4 с.
 
4.     Бісик С. П., Сливінський О. А., Арістархов О. М., Швидкий С. О., Кондрачуков С. І., Давидовський Л. С., Корбач В. Г.
Свідоцтво 84700 Україна про реєстрацію авторського права на твір Програма та методики порівняльних випробувань протикульних елементів захисту на основі кераміки для встановлення на бронетанкове озброєння та військову техніку / Бісик С. П., Сливінський О. А., Арістархов О. М., Швидкий С. О., Кондрачуков С. І., Давидовський Л. С., Корбач В. Г. Зареєстр. 22.01.2019 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 
5.     Бісик С. П., Давидовський Л. С., Корбач В. Г., Сливінський О. А., Арістархов О. М., Швидкий С. О., Кондрачуков С. І.
Свідоцтво 84699 Україна про реєстрацію авторського права на твір Матеріали, що ілюструють результати досліджень захищеності зразків бойових броньованих машин / Бісик С. П., Давидовський Л. С., Корбач В. Г., Сливінський О. А., Арістархов О. М., Швидкий С. О., Кондрачуков С. І. Зареєстр. 22.01.2019 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 
6.     Бісик С. П., Чепков І. Б., Нагорський О. Г., Корбач В. Г., Гребонос В. В., Саленко К. А., Давидовський Л. С., Сливінський О. А.
Свідоцтво 98227 Україна про реєстрацію авторського права на твір Підхід до оцінки стійкості залізобетонної споруди до внутрішнього вибухового навантаження / Бісик С. П., Чепков І. Б., Нагорський О. Г., Корбач В. Г., Гребонос В. В., Саленко К. А., Давидовський Л. С., Сливінський О. А. Зареєстр. 18.06.2020 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
 
7.     Бісик С. П., Давидовський Л. С., Сливінський О. А., Арістархов О. М., Швидкий С. О., Корбач В. Г.
Свідоцтво 82704 Україна про реєстрацію авторського права на твір Методика оцінки рівня протимінної стійкості зразків озброєння та військової техніки / Бісик С. П., Давидовський Л. С., Сливінський О. А., Арістархов О. М., Швидкий С. О., Корбач В. Г. Зареєстр. 06.11.2018 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.
  

2019


 
8.     Г.П. Мяльніца, В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, О.Б. Малий, С.М. Самохін, М.В. Матвиенко, Б.В. Бугаєнко, Є.А Бутурля.
Припій для паяння жароміцних нікелевих сплавів. Патент на корисну модель № 136687 Україна, МПК C22C 19/07, C22C 38/08, C22C 38/18, Заявл. 25.03.2019. Опубл. 27.08.2019, бюл. № 16.
 
9.     Вдовиченко І.М., Вдовиченко Д.М., Скачков І.О., Кочубей В.В.
Патент на корисну модель №136156 Спосіб електроконтактного стикового зварювання опором через напилений шар. 12.08.2019, Бюл.№ 15

2020

 

10. Бісик С.П.,  Арістархов О.М., Давидовський Л.С., Корбач В.Г., Сливінський О.А., Копашинський С.А., Островський А.О., Яльницький О.Д.

Протимінний екран бойової машини: пат. 145312 Україна: F41H7/02. № u 2020 04624; заявл. 21.07.2020; опубл. 25.11.2020, Бюл. № 22. 5 с.

 11. Г.П. Мяльніца, В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, О.Б. Малий, С.М. Самохін, Є.А Бутурля, М.В. Матвиенко.

Припій для паяння жароміцних нікелевих сплавів морських газових турбін. Патент на корисну модель № 145690 Україна, МПК B23K 35/24 (2006.01), Заявл. 06.08.2020. Опубл. 28.12.2020, бюл. № 24.

 

12. Бісик С. П., Давидовський Л. С., Арістархов О. М., Сливінський О. А., Корбач В. Г., Кондрачуков С. І., Журавський С. В., Воронюк А. М., Грібоєдов С. М., Кузнєцов О. М., Поронюк Ю. Б.

Свідоцтво 96945 Україна про реєстрацію авторського права на твір Звіт про проведення науково-дослідної роботи «Визначення безпечних відстаней віддалення особового складу від місця підриву заряду без оболонкової вибухової речовини в приміщеннях різного типу» / Бісик С. П., Давидовський Л. С., Арістархов О. М., Сливінський О. А., Корбач В. Г., Кондрачуков С. І., Журавський С. В., Воронюк А. М., Грібоєдов С. М., Кузнєцов О. М., Поронюк Ю. Б. Зареєстр. 30.03.2020 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

 

13. Бісик С. П., Давидовський Л. С., Арістархов О. М., Сливінський О. А., Корбач В. Г.

Свідоцтво 96946 Україна про реєстрацію авторського права на твір Методика перевірки протимінної стійкості спеціалізованоо броньованого автомобіля «Варта» / Бісик С. П., Давидовський Л. С., Арістархов О. М., Сливінський О. А., Корбач В. Г. Зареєстр. 30.03.2020 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. 

 

2021 

14. Учанін В.М., МінаковС.М.,  Мінаков А.С.

Спосіб одержання міри механічних напружень для настроювання приладів технічного діагностування металевих конструкцій. Патент на винахід України. (51) МПК (2021.01) G01N 1/28 (2006.01) G01N 1/44 (2006.01) G01L 1/00;  G01L 1/26 (2006.01). Опубл. 07.07.2021, Бюл. № 27  https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1603878/

 

15. В.М. Учанін, Р.М. Юзефович, З.Т.,  Назарчук, І.Г. Стецько, І.М. Яворський, С.М. Минаков

Патент на винахід 150016. МПК G013/10, G01N27/90, G 01M1/00, G01M13/00 від 29.07.21. / Діагностична система для комплексного моніторингу технічного стану обертових вузлів / Заявка на винахід u 2021 04408. Опубл. 22.12.21, Бюл. № 51.
https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1669856/

16. В.М. Учанін, О.О. Вертій, О.Ю. Яценко, К.А. Іващенко, С.М. Мінаков

Патент на винахід № 149803. МПК G01N27/90 від 27.04.21. / Адаптивний спосіб сканувального вихрострумового контролю /  Заявка на винахід u 2021 02228. Опубл. 08.12.2021, Бюл. № 49. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1667040/

17. Бісик С. П., Давидовський Л. С., Сливінський О. А., Миронов Я. А., Арістархов О. М.

Свідоцтво 108187 Україна про реєстрацію авторського права на твір Рекомендації щодо виготовлення та встановлення захисних протикумулятивних екранів решітчастої конструкції на бойові броньовані машини (танки, БМП, БТР, БРДМ та ін.) / Бісик С. П., Давидовський Л. С., Сливінський О. А., Миронов Я. А., Арістархов О. М. Зареєстр. 23.09.2021 в Державному реєстрі свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

 

18. Мяльніца Г.П., Квасницький В.В., Квасницький В.Ф., Малий О.Б., Самохін С.М., Матвієнко М.В., Бугаєнко Б.В., Бутурля Є.А. Припій для паяння жароміцних нікелевих сплавів. Патент на винахід № 123178. Публікація відомостей 24.02.2021, бюл. № 8/2021.

 

2022

19. Смирнов І.В., Кузьмичєв А.І., Чорний А.В., Лисак В.В., Щекланов О.В

Патент на корисну модель № 151765 Пристрій для іонної термохімічної обробки внутрішньої поверхні деталі трубчастої форми. заявл.25.05.2022; опубл. 07.09.2022, Бюл. №36.

 2023

 20. Попіль Ю.С., Чорний А.В., Клочок М.В., Захаров Є.А

Патент на корисну модель № 153012. Спосіб спалювання водовугільного палива в воднево-кисневому плазмовому струмені. заявл. 04.10.2022; опубл. 10.05.2023, Бюл. №19.

21. Квасницький В. В., Мяльніца Г. П., Квасницький В. Ф., Малий О. Б., Самохін С. М., Бутурля Є. А., Матвієнко М. В.

Припій для паяння жароміцних нікелевих сплавів морських газових турбін. Патент на винахід №127057. Публікація відомостей про державну реєстрацію: 29.03.2023, Бюл.№ 13

 

 

 

 

top