Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Документи для підготовки аспірантів (PhD)

 

 

 

 

 

Напрями підготовки аспірантів для галузі 13 Механічна інженерія 

за спеціальністю 131 Прикладна механіка

на кафедрі зварювального виробництва

 

  

1. Дифузійне зварювання та паяння з тиском у вакуумі.

2. Нанотехнології у зварюванні та наплавленні.

3. Напруження та деформації у зварних з'єднаннях і конструкціях.

4. Металургійні основи процесів зварювання плавким електродом.

5. Здатність до зварювання легованих сталей.

6. Моделювання процесів плавлення основного та присадкового металу під час  зварювання.

7. Процеси з’єднання  композитних матеріалів та комп’ютерні  системи технологічного     виробництва конструкцій.

8. Застосування системи якості  у зварюванні.

9. Фізико-хімічні основи паяння.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри Зварювального виробництва

 

Прізвище  та ініціали аспіранта 

Рік вступу до аспірантури 

Тема дослідження 

Науковий керівник 

Мастенко Р.В. 

2016

Оцінка енергетичної стабільності процесу електродугового зварювання 

доц. Коваленко В.Л. 

Поліщук В.А. 

2018 

Розробка технології дугового паяння сталей із захисним покриттям 

доц. Стреленко Н.М. 

Лагодзінський І.М.

2020 

Адитивне дугове наплавлення просторових металевих виробів складної геометричної форми 

профКвасницький В.В. 

Пелешенко С.І. 

2020 

Фізико-металургійні та термодеформаційні процеси при зварюванні тонкостінних конструкцій із легких сплавів із використанням концентрованих лазерного та плазмового джерел тепла 

профКвасницький В.В.

 

Вступникам до аспірантури  пропонуються такі напрямки досліджень:

 

 

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.             

TLP-дифузійне зварювання сплавів на основі інтерметалідів нікелю

Створення технології

проф. Квасницький В.В.

2.             

Електродугове зварювання високоміцних сталей мартенсито-бейнітного класу

Підвищення експлуатаційних властивостей зварних з’єднань.

доц. Сливінський О.А.

3.             

Адитивні технології створення заготовок виробів дуговим зварюванням

Створення технології

к.т.н.Перепічай А.О.

4.             

Залишковий напружено-деформований стан одновимірних зварних конструкцій

Моделювання впливу залишкових зварювальних напружень на міцність зварних з’єднань

доц. Прохоренко О.В.

5.             

Змінюваність показників якості зварних виробів

Статистичне моделювання залежності показників якості від параметрів режиму зварювання

доц. Гаєвський О.А.

  

top