Тел. кафедри:
+38 044-2048240

Практика

С П И С О К

 

Розподілу студентів IV курсу (бакалаври) груп ЗВ-31, ЗВ-32 і ЗВп-41 для проходження переддипломної практики з 17 квітня по 07 травня 2019 року бюджетної форми навчання:

 

Місце практики

(місто і назва

підприємства)

№№ п/п

Прізвище, ім`я та по-батькові студентів (старшого групи підкреслити)

Вчене звання, прізвище, ініціали керівника практики від кафедри, термін відрядження (керування)

 

Група ЗВ-31

 

м. Київ,

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона

НАН України

1

ДАНИЛІШИН

Богдан Михайлович

ст. викл. Перепічай А.О.

 

2

ШЕМЕДЮК

Олександр Миколайович

доц. Прохоренко О.В.

 

м. Київ,

ДП «АНТОНОВ»

Філія «Серійний завод «АНТОНОВ»

3

БУГАЙЧУК

Ілля Тарасович

доц. Зворикін К.О.

 

м. Буча,

ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРІНГ»

4

ГАРВАРДТ

Владлена Ігорівна

ас. Гаєвський В.О.

 

м. Київ,

СП «Вагоноремонтний завод»

КП «Київський метрополітен»

5

КАЛЯГІН

Ігор Володимирович

доц. Стреленко Н.М.

 

6

ЧЕРНЕЦЬКИЙ

Михайло Сергійович

 

7

ОСТАШ

Володимир Володимирович

доц. Коваленко В.Л.

 

м. Київ,

Кафедра зварювального виробництва зварювального факультету НТУУ «КПІ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»»

8

ТОНКУШІНА

Катерина Дмитрівна

доц. Сливінський О.А.

               

 

 

Місце практики

(місто і назва

підприємства)

№№ п/п

Прізвище, ім`я та по-батькові студентів (старшого групи підкреслити)

Вчене звання, прізвище, ініціали керівника практики від кафедри, термін відрядження (керування)

Група ЗВ-32

м. Київ,

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

1

ІЛЛЯШЕНКО

Євгеній Володимирович

доц. Прохоренко О.В.

2

ГРИНЬ

Тетяна Миколаївна

доц. Гаєвський О.А.

м. Київ,

ДП КБ «Артилерійське озброєння»

3

БОРОВИК

Ярослав Володимирович

ст. викл. Лисак В.В.

4

МАГАЙ

Вадим Володимирович

5

МАЗУР

Вячеслав Володимирович

м. Київ,

ДП «АНТОНОВ»

Філія «Серійний завод «АНТОНОВ»

6

КОСТІН

Марат Тахірович

доц. Зворикін К.О.

м. Київ, АТ «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

7

МАЦЮК

Микола Миколайович

ас. Нестуля С.О.

м. Буча,

ТОВ «ЮТЕМ-ЗМК»

8

РАЧИЦЬКИЙ

Микола Сергійович

ас. Гаєвський В.О.

м. Київ,

СП «Вагоноремонтний завод»

КП «Київський метрополітен»

9

БУГАЙ

Андрій Анатолійович

доц. Стреленко Н.М.

10

ТЮТЮННИК

Микола Миколайович

top