Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Мінімальний об’єм матеріалів доповіді дві сторінки, максимальний об’єм - п’ять сторінок.

Поля: верхнє/нижнє/праве/ліве по 20 мм.

Шрифт: Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5. Абзацний відступ 1,25.

Використання ілюстративних матеріалів у тезах доповідей повинно бути мінімальним, вони не повинні заважати тексту (налаштування обтікання текстом задається «у тексті»). Створені безпосередньо у текстовому редакторі MS Word рисунки потрібно згрупувати, вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.

Таблиці та графічні матеріали повинні бути розміщені у тексті з вирівнюванням по центру.

У „перших” рядках з вирівнюванням по центру напівжирним шрифтом дається назва доповіді (без крапки у кінці). У „другому” рядку курсивом по центру дається перелік авторів та співавторів, де обов’язково вказується науковий ступінь (при наявності) або посада (інженер, студент, аспірант) та місце роботи авторів у дужках. Починаючи з третього рядка іде текст тез доповіді із вирівнюванням по ширині. Назва та автори можуть займати більше одного рядка.

Усі доповіді проходять обов’язкове внутрішнє рецензування, за результатами якого авторам може бути відмовлено у публікації без повернення наданих матеріалів.

Правила оформлення повних матеріалів доповідей будуть надіслані окремо учасникам конференції, чиї  роботи будуть рекомендовані до опублікування

Зразок оформлення матеріалів конференції PolyWeld 2023>>>>>>

top