Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Вступ до аспірантури (PhD)

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста).

Підготовка фахівців здійснюється за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії «Прикладна механіка».

Ціль освітньо-наукової програми полягає у формуванні системи теоретичних знань та навичок дослідника з прикладної механіки, що передбачає передачу існуючих та створення нових знань, концепцій шляхом розв’язання комплексних спеціалізованих наукових та практичних задач, що характеризуються невизначеністю умов, в галузі прикладної механіки, машинобудування, та дотичних до них міждисциплінарних задач, узагальнення цих знань для створення нових методик та підходів у навчанні фахівців вищої кваліфікації. Характерною особливістю освітньо-наукової програми є використання концептуальних та методологічних основ прикладної механіки, наукоємного машинобудування для вирішення задач високої складності, сучасних методів досліджень механічних процесів і явищ, що їх супроводжують в будь-яких системах, науково-дослідної та професійної діяльності. Особливістю програми також є її зміст – актуальні напрями досліджень та досягнень у сучасній теоретичній і експериментальній науці, в професійній сфері; освітні інноваційні процеси; методи і принципи наукового дослідження та їх застосування на практиці; основи сучасної наукової комунікації; інформаційні технології в науці та освіті. Унікальність програми полягає у підготовці фахівців найвищої кваліфікації,, що можуть досліджувати та віршувати задачі високої складності у перелічених галузях на основі врахування світового досвіду, сучасних знань та підходів і на цій основі здійснювати отримання нових знань, розробку нових підходів та концепцій.

Вся актуальна офіційна інформація (правила, дати іспитів, вартість, обсяги і т.і.) розміщена на офіційному сайті відділу аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського http://aspirantura.kpi.ua

Інформація про освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти на офіційному сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського htttp://osvita.kpi.ua


Додаток до Правил прийому до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2024 році для здобуття ступеня доктора філософії

Вступник має подати документи особисто у відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського або електронною поштою з накладанням кваліфікованого електронного підпису копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з:

  • вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано”-“незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.

  • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

 

Програма вступного випробування для вступу на освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії «Прикладна механіка»:

 

E-mail відділу аспірантури та докторантури: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
тел. +38 (044) 204-93-49
Телеграм канал t.me/aspiranturakpi

Умови прийому до аспірантурі Університету іноземців та осіб без громадянства визначаються окремим додатком до Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.Прийом до аспірантури іноземців та осіб без громадянства здійснює Центр міжнародної освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського тел. (044) 204-86-59.

 

top