Тел. кафедри:
+38044-2048240

Інноваційна наука на кафедрі PolyWeld-2016

Інноваційна наука на кафедрі зварювального виробництва.

 

Наприкінці травня 2016 року в приміщенні Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка НТУУ «КПІ» відбулась Міжнародна конференція «Інноваційні технології та інжиніринг у зварюванні «PolyWeld – 2016» з нагоди 80-річчя кафедри зварювального виробництва Київського політехнічного інституту. 

Метою конференції було поєднання наукових та інженерних досягнень і знань з економічними та оборонними потребами промисловості України у теперішній час, а також удосконалення наукової підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі зварювального виробництва.

З привітальною промовою конференцію відкрив Проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор, академік Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, багаторазовий лауреат Державних премій в галузі науки і техніки України Ільченко Михайло Юхимович. Гостями конференції були заступник директора Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України академік НАН України Ігор Віталійович Кривцун, декан зварювального факультету професор Фомічов Сергій Костянтинович, голова Товариства зварників України Фартушний Володимир Григорович, директор Міжгалузевого учбово-атестаційного центру Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України Проценко Петро Прокопович, спеціалісти Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, представники компаній Fronius, Binzel, Плазер.

Основна увага при організації і проведенні конференції була приділена сучасним інноваційним напрямкам досліджень, студентським та магістерським роботам, що виконуються під керівництвом науковців кафедри. Активну участь у конференції взяли іноземні науковці за тематикою своїх наукових робіт. Всього було заслухано 27 доповідей.

Особлива увага у доповідях була зосереджена на фізико-хімічних процесах при електродуговому зварюванні та міцності і ресурсу зварних з’єднань. У ході роботи конференції також розглянуті питання взаємодії з оборонно-промисловим комплексом, зокрема з Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Слід відзначити хорошу організаційну роботу оргкомітету конференції, особливо Сливінського О.А., Бойко В.П., Коваленка В.Л. та ін.

За результатами  конференції виданий збірник доповідей, з яким можна ознайомитись у бібліотеках зварювального факультету, НТУУ „КПІ” та інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України.

Кафедра зварювального виробництва висловлює щиру подяку керівництву та співробітникам Науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка за сприяння в проведенні конференції та Центру харчування студентів НТУУ «КПІ» за організацію товариської вечері та якісне обслуговування.

В.В. Квасницький, завідувач кафедри, професор

 

top