Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Теми дипломних проектів бакалаврів

НАКАЗ № 2122-с

м. Київ                                                                                              « 01 » червня 2023  р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проєктів (робіт)

Посада, вчені ступінь і звання, прізвище й ініціали керівника

1

2

3

4

Спеціальність131 Прикладна механіка,

освітня програмаТехнології та інжиніринг у зварюванні

Група ЗВ-91

1.

Гульчак

Микита Денисович

Технологія складання та зварювання балки мостового переходу

Доц., к.т.н.

Коваленко В.Л.

1

2

3

4

2.

Дерій

Максим Сергійович

Технологія складання та зварювання бази решітчастої колони

Доц., к.т.н.

Коваленко В.Л.

3.

Дмитрук

Олександр Євгенійович

Технологія складання та зварювання колектору дренажного

Доц., к.т.н.

Коваленко В.Л.

4.

Дячук

Юрій Миколайович

Технологія складання-зварювання горизонтального резервуара для скрапленого газу

Доц., к.т.н.

Сливінський О.А.

5.

Керечан

Ілля

Технологія складання-зварювання корпусу генератора спецефектів

Доц., к.т.н.

Сливінський О.А.

6.

Міхеєв

Олександр Миколайович

Технологія складання-зварювання стінки торцевої цементовозу

Доц., к.т.н.

Стреленко Н.М.

7.

Новіков

Микита Олександрович

Технологія складання-зварювання ємності балонного типу для зберігання аміаку

Доц., к.т.н.

Стреленко Н.М.

8.

Ріхтер

Герман Ігорович

Технологія складання-зварювання газгольдера

Доц., к.т.н.

Стреленко Н.М.

9.

Слаблюк

Дмитро Андрійович

Технологія складання-зварювання резервуару для світлих нафтопродуктів

Доц., к.т.н.

Стреленко Н.М.

Спеціальність131 Прикладна механіка,

освітня програмаТехнологічні системи інженерії з’єднань і поверхонь

Група ЗС-91

1.

Бірюк

Дмитро Вікторович

Адитивне MAG наплавлення тіл обертання

Доц., к.т.н.

Степанов Д.В.

2.

Волошко

Олег Вячеславович

Комплексний контроль якості зварних конструкцій з використання нейронних мереж

Проф., д.т.н.

Фомічов С.К.

3.

Дудка

Євгеній Олексійович

Технологія зварювання декоративних виробів з дроту

Доц., к.т.н.

Чвертко Є.П.

4.

Ємельянов

Олексій Григорович

Технологія та обладнання для виготовлення комплекту навчальних зразків для центрів підготовки персоналу зварювального виробництва

Доц., к.т.н.

Чвертко Є.П.

5.

Звегінцев

Ян

Вадимович

 

Технологія лазерного зварювання ємностей з нержавіючих сталей

Проф., д.т.н.

Фомічов С.К.

1

2

3

4

6.

Ляшик

Сергій Сергійович

Обладнання для чотирьох-осьового 3D наплавлення способом MAG

Cт. викладач, к.т.н.

Мінаков А.С.

7.

Павленко

Олексій В’ячеславович

Стійкість електродів при контактному точковому зварюванні змінним струмом

Доц., к.т.н.

Скачков І.О.

8.

Распусков

Антон Євгенійович

Плазмотрон з повітряним охолодженням для мобільної установки повітряно-плазмового різання

Проф., д.т.н.

Пащенко В.М.

9.

Яковенко

Олександр Ігорович

Обладнання для виготовлення оребрених плоскоовальних труб контактним зварюванням

Доц., к.т.н.

Скачков І.О.

 

НАКАЗ № 2123-с

м. Київ                                                                                              « 01 » червня 2023 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проєктів (робіт)

Посада, вчені ступінь і звання, прізвище й ініціали керівника

1

2

3

4

Спеціальність 131 Прикладна механіка,

освітня програма Технології та інжиніринг у зварюванні

Група ЗФ-п01

1.

Малашенко

Юрій Юрійович

Технологія складання-зварювання баку дренажного

Асистент, к.т.н

Гаєвський В.О.

2.

Марталог

Іван

Сергійович

Технологія складання-зварювання цистерни для зберігання бензину

Асистент, к.т.н

Гаєвський В.О.

1

2

3

4

3.

Пузік Олександр Володимирович

Технологія складання-зварювання стріли екскаватора

Асистент, к.т.н

Гаєвський В.О.

4.

Сергеєв

Максим Олегович

Технологія складання-зварювання корпусу реторти

Доц., к.т.н.

Сливінський О.А.

 

НАКАЗ № 2124-с

м. Київ                                                                                              « 01 » червня 2023 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми дипломних проєктів (робіт)

Посада, вчені ступінь і звання, прізвище й ініціали керівника

1

2

3

4

Спеціальність131 Прикладна механіка,

освітня програмаТехнології та інжиніринг у зварюванні

Група ЗВ-з91

1.

Вишнівецький

Андрій Олександрович

Технологія складання-зварювання балки підвісного механізму

 

Cт. викладач Коперсак В.М.

1

2

3

4

2.

Шавлай

Сергій Олександрович

Технологія складання-зварювання цистерни

Cт. викладач Коперсак В.М.

 

 

 

top