Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

ТЕМАТИКИ РОБІТ

 

з освітньої компоненти  "Сучасні методам проєктування. Курсовий проєкт."

Консультант 1

● Проєктувати пристосування для складання та зварювання полиці.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання кронштейну.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання опори.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання кутника.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання вилки.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання скоби.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання стійки.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання корпусу.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання упору.
● Проєктувати пристосування для складання та зварювання підшипника.
Завдання до курсового проекту для консультанта 1 наведені у https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2695#section-6,

 

з освітньої компоненти  "Виробництво конструкцій. Курсовий проєкт."

 

- Розробити технологічний процес виготовлення балки мостового переходу.
- Розробити технологічний процес виготовлення коробчастої балки.
- Розробити технологічний процес виготовлення двотаврової балки.
- Розробити технологічний процес виготовлення бокової стіни напіввагона.
- Розробити технологічний процес виготовлення балки поперечної.
- Розробити технологічний процес виготовлення балки хребтової.
- Розробити технологічний процес виготовлення балки змінного перерізу.
- Розробити технологічний процес виготовлення балки перекриття.
- Розробити технологічний процес виготовлення цистерни.
- Розробити технологічний процес виготовлення еліптичної цистерни.
- Розробити технологічний процес виготовлення розширювального баку.
- Розробити технологічний процес виготовлення горизонтальної ємності.
- Розробити технологічний процес виготовлення ємності для сипучих вантажів.
- Розробити технологічний процес виготовлення вертикального резервуару.
- Розробити технологічний процес виготовлення корпусу водонагрівача.
- Розробити технологічний процес виготовлення оголовку колони.
- Розробити технологічний процес виготовлення колони ректифікаційної.
- Розробити технологічний процес виготовлення барабану тягової лебідки.
- Розробити технологічний процес виготовлення торцевої стіни напіввагона.
- Розробити технологічний процес виготовлення елементів трубопроводу літака.
- Розробити технологічний процес виготовлення корпусу фільтра.
- Розробити технологічний процес виготовлення реторти.
- Розробити технологічний процес виготовлення секції опори.
- Розробити технологічний процес виготовлення кришки конденсатора.
- Розробити технологічний процес виготовлення рами станини молота.
- Розробити технологічний процес виготовлення корпусу котла.
- Розробити технологічний процес виготовлення корпусу пневмопритискача.

 

з освітньої компоненти

"ТЕХНОЛОГІЇ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВЛЕННЯМ, ЛАЗЕРНИХ ТА СПОРІДНЕНИХ ПРОЦЕСІВ. КУРСОВА РОБОТА"

 

Розробка технології зварювання плавленням зварних з’єднань конструкцій:
- двотаврової балки;
- коробчастої балки;
-  неповоротного стику двотаврової балки;
-  колони;
-  вала гідравлічної турбіни;
-  стику трубопроводу;
-  барабана котла;
-  повітряного гальмівного балона;
-  станини контактної машини;
-  балансира;
-  штовхача;
-  кришки хімічного апарата;
-  балона для скрапленого газу;
-  корпуса вогнегасника;
-  корпуса газгольдера;
-  цистерни;
-  фільтра;
-  ротора;
-  сферичного балона;
-  обичайки.

 

з освітньої компоненти 

«МЕХАНІКА МАТЕРІАЛІВ І КОНСТРУКЦІЙ. ЧАСТИНА 2. НАПРУЖЕННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЇ У ЗВАРНИХ З’ЄДНАННЯХ І КОНСТРУКЦІЯХ. КУРСОВА РОБОТА»

 

1. Розрахунок параметрів залишкового напруженого стану стикового зварного з'єднання.
2. Визначення залишкового прогину поздовжньої осі двотаврової балки після зварювання поздовжніх швів.
3. Розрахунок параметрів деформованого коробчастої балки стану від зварювання поздовжніх і поперечних швів.
4. Розрахунок кутових переміщень від зварювання поздовжніх швів у одновимірних конструкціях.
5. Визначення залишкового напруженого стану балки з несиметричним поперечним перерізом при послідовному виконанні поздовжніх зварних швів.
6. Визначення поздовжніх, поперечних і кутових переміщень при багато прохідному зварювання стикових зварних з'єднань.
7. Порівняльний аналіз розрахункового методу Ніколаєва і методу складних перерізів для розрахунку залишкового напружено-деформованого стану одновимірної зварної конструкції.
8. Визначення поздовжнього скорочення ділянки трубопроводу від зварювання поздовжнього стика.
9. Оптимізація погонної енергії зварювання швів другої черги при послідовному виконанні зварних швів коробчастої балки.
10. Розрахунок параметрів теплової правки для зменшення прогину поздовжньої осі зварної балки.
Студент має право обрати тему курсової роботи з поміж запропонованих і виконати згідно варіанту.top