Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Конференції кафедри

 Сімнадцята міжнародна міжгалузева науково-технічна конференціястудентів, аспірантів та наукових співробітників

"Зварювання та споріднені процеси і технології"

Останній термін подачі тезисів 14 травня 2024 року.

Дата проведення конференції: 11-12 червня 2024 р.

 


СЕКЦІЇ:

Секція 1. Фізико-хімічні процеси при електродуговому зварюванні.

Секція 2. Міцність та ресурс зварних з’єднань.

Секція 3. Інноваційні технології зварювання плавленням.

Секція 4. Споріднені процеси і технології.


 

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Поля: верхнє/нижнє/праве/ліве по 20 мм.

Шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1.5, абзац 1.25.

Порядок подання інформації:

У „перших” рядках з вирівнюванням по центру напівжирним шрифтом дається назва тез (без крапки у кінці !!!).

У „другому” рядочку курсивом по центру дається перелік авторів та співавторів з обов’язковим зазначенням наукового ступеня (за наявності) або посади (інженер, студент, аспірант) та місце роботи авторів у дужках.

Починаючи з третього рядка розміщують текст тезисів з вирівнюванням тексту "по ширині".

Назва та автори можуть займати більше одного рядка.

В кінці сторінки, після тексту, подається перелік посилань (за наявності), оформлений згідно вимог: шрифт TimesNewRoman, розмір 8, міжрядковий інтервал 1.

Максимальний об’єм тез одна повна сторінка! Увесь матеріал, який за об’ємом перевищує одну повну сторінку буде механічно урізаний без зберігання смислового навантаження!

В кінці тез (на паперовому екземплярі) обов’язково повинні бути підписи авторів.

Усі тезиси проходять обов’язкове внутрішнє рецензування, за результатами якого авторам може бути відмовлено у публікації без повернення наданих матеріалів.

Приклад оформлення тез доповіді:

Термодинамічний аналіз хімічних реакцій при виплавці зварювальних флюсів загального призначення

Жданов Л.А., к.т.н, Дученко А.М., студ., (КПІ ім. Ігоря Сікорського),

Гончаров І.О., д.т.н., (ІЕЗ ім.Є.О.Патона)

Текст тезисів текст тезисів текст тезисів текст тезисів текст тезисів текст тезисів. Текст тезисів текст тезисів, текст тезисів текст тезисів текст тезисів текст тезисів.

1. Л.А.Жданов, А.М.Сливінський, В.М.Коперсак, В.Т.Котик, В.Л.Коваленко. Дослідження зварювальної дуги змінного струму за допомогою персонального комп’ютера. Наукові вісті НТУУ “КПІ”, 2004, №3 с. 49-55.

2. Косенко П.О., Жданов Л.А., Коваленко В.Л.. Установка для імітації процесу ручного дугового зварювання штучними електродами при дослідженні дугових процесів. Технологические системы, 2008, №2, с. 25-28.

Електронні варіанти тез з номером секції висилати на електронну адресу vl.kovalenko[at]kpi.ua та обов’язково проконтролювати підтвердження про прийняття тез до друку!

 

Тези, які оформлені не за вимогами та не відповідають секціям – не публікуються!

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

top