Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Навчальні видання

Монографії викладачів кафедри зварювального виробництва
 
2018

1.     Пащенко В. М.
Дугові генератори в технологіях інженерії поверхні: монографія – Харків: Мачулін, 2018.– 288 с.
 
2.     Ж.Г. Голобородько, В.В. Квасницький, М.В. Матвієнко
Різання суднокорпусних сталей з додаванням води в плазму: монографія / Ж.Г. Голобородько, В.В. Квасницький, М.В. Матвієнко; під загальною редакцією Ж.Г. Голобородька. / ТОВ «ВКФ»СТАРТ»ЛТД» - 2018. – 140 с. Ухвалено Вченою радою КПІ ім. І. Сікорського, № 5; дата 14.05.2018
 
3.     В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, Г.В. Єрмолаєв, М.В. Матвієнко
Механіка з'єднань при дифузійному зварюванні та паянні різнорідних матеріалів в умовах пластичності: монографія / В.В. Квасницький, В.Ф. Квасницький, Г.В. Єрмолаєв, М.В. Матвієнко / Миколаїв: НУК, 2018. – 284 с. Ухвалено Вченою радою КПІ ім. І. Сікорського

2019 

4.     V.V. Kvasnytskyi, M.V. Korzhyk, V.F. Kvasnytskyi, M.V. Matviienko
Mechanics of joints under diffusion welding and brazing of dissimilar materials under plastic conditions: monography; Edited by G.V. Yermolaev / V.V. Kvasnytskyi, M.V. Korzhyk, V.F. Kvasnytskyi, M.V. Matviienko / Mykolaiv: Publisher Torubara V.V. – 2019. – 254 р.
Ухвалено Вченою радою КПІ ім. І. Сікорського, № 10; дата 04.11.2019.
 
5.     В.І. Копилов, І.В. Смирнов, І.О. Селиверстов
Формування і властивості плазмових багатофазних покриттів з нанорозмірними складовими. Монографія / В.І. Копилов, І.В. Смирнов, І.О. Селиверстов. – Київ, «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2019. – 308 с.
 

2021 

6.     І. Б. Чепков, С. П. Бісик, О. Ю. Миронюк, О. А. Сливінський та інші
Науково-технічні підходи до вирішення актуальних проблем розбудови сектору безпеки і оборони: кол. монографія / І. Б. Чепков, С. П. Бісик, О. Ю. Миронюк, О. А. Сливінський [та ін.]; заг. ред. проф. А. П. Марченка. Одеса: Видав. дім «Гельветика», 2021. – 324 с.http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/54704
 

2022 

7.    А. І. Кузьмичєв, С. Б. Сидоренко, І. В. Смирнов, М. С. Мельниченко, А. В. Чорний, В. В. Лисак, Л. Ю. Цибульский. Імпульсні модулятори для живлення газорозрядних технологічних систем / А. І. Кузьмичєв, С. Б. Сидоренко, І. В. Смирнов, М. С. Мельниченко, А. В. Чорний, В. В. Лисак, Л. Ю. Цибульский. – К.: Вид-во «Едельвейс», 2022. – 180 с. ISBN 978-617-7619-48-1 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/55785

2023 

8.     Igor L. Pioro, Romney B. Duffey, Pavel L. Kirillov, Lin Chen, Constantin O. Zvorykin, MarkTsai, and Hanqing Xie. 1. INTRODUCTION 1.1 Current status of electricit1.1 Current status of electricity generation in the world. Handbook of Generation IV Nuclear Reactors (Second Edition) A Guidebook (2023) Editor: I. L. Pioro. Woodhead Publishing is an imprint of Elsevier. 1-84 pp. ISBN 9780128205884, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820588-4.09996-5

9. Krivtsun, I., Kvasnytskyi, V., Maksimov, S. Welding in medicine applications, Book Chapter. Welding of Metallic Materials: Methods, Metallurgy, and Performance, 2023, Elsevier P. 399–429. ISBN: 978-0-323-90552-7.
10. Krivtsun, I., Kvasnytskyi, V., Korzhyk, V. Solid-state welding, Book Chapter. Welding of Metallic Materials: Methods, Metallurgy, and Performance, 2023, Elsevier P. 149–195. ISBN: 978-0-323-90552-7.
11. Krivtsun, I., Korzhyk, V., Nesterenkov, V., Kvasnytskyi, V. Laser welding and cutting, Book Chapter. Welding of Metallic Materials: Methods, Metallurgy, and Performance, 2023, Elsevier P. 113–148. ISBN: 978-0-323-90552-7.
12. Krivtsun, I., Maksimov, S., Kvasnytskyi, V. Welding and cutting under water, Book Chapter. Welding of Metallic Materials: Methods, Metallurgy, and Performance, 2023, Elsevier P. 367–398. ISBN: 978-0-323-90552-7.


 

 

Навчальні видання викладачів кафедри зварювального виробництва
з грифом Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

2018 

1.     В.В. Квасницький, Г.В. Єгоров, Г.В. Єрмолаєв, М.В. Матвiєнко
Мiцнiсть зварних та спаяних з'єднань: пiдручник / В.В. Квасницький, Г.В. Єгоров, Г.В. Єрмолаєв, М.В. Матвiєнко за загальною редакцiєю академiка НАН України, доктора технiчних наук, професора Л.М. Лобанова. - Миколаїв: НУК, 2019. - 294 с. Ухвалено Вченою радою КПІ ім. І. Сікорського, № 9; дата 01.10.2018. 

2019 

2.     S. Fomichov A. Banin, I. Skachkov, V. Lysak, O. Gaievskiy, N. Yudina
Standart Management System.Quality Management System. (textbook) / S. Fomichov A. Banin, I. Skachkov, V. Lysak, O. Gaievskiy, N. Yudina К.: КІМ, 2019, 253 р.; Гриф надано Вченою радою НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» (протокол № 11 від 10 грудня 2018 р.)


3.     Кривов, Г. О., Зворикін, К. О., та Кривова, С. Г.
Управління проектами в наукоємному машинобудуванні. Навчальний посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 203. (гриф надано Вченою радою НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» від 28.05.2019 р. протокол № 9). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30053. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/30053/1 /Upravlinnia_proektamy_2019_NV.pdf.
 

2022 

4.   І. О. Рябцев, С. К. Фомічов, В. Д. Кузнецов, Є. П. Чвертко та ін.
Наплавлення та адитивні технології у зварювальному виробництві: підручник. В 11 т. / І. О. Рябцев, С. К. Фомічов, В. Д. Кузнецов, Є. П. Чвертко та ін. ; під ред. акад. Бориса  Патона. – Т. 2. ‒ Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – 346 с. гриф надано Вченою радою КПІ ім. І. Сікорського від 12.12.2022 р. протокол № 8)
 
5.     С.К. Фомічов, І. О. Скачков, Є. П. Чвертко, С. М. Мінаков, А. В. Банін
Управління якістю у зварювальному виробництві: підручник. В 11 т. / С.К.Фомічов, І. О. Скачков, Є. П. Чвертко, С. М. Мінаков, А. В. Банін; під ред.Бориса Патона. – Т. 1. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. – 290 с. ISBN 978-966-990-043-2

2023


6.     В.М.Пащенко, В.В.Квасницький.
Концентровані джерела енергії в технологіях інженерії поверхні: підручник / В.М.Пащенко, В.В.Квасницький.  - КПІ ім. ігоря Сікорського, 2023. - 260 с.ISBN 978-617-7785-40-7 Гриф надано Вченою радою КПІ від 05.06.2023 р. протокол №6


7.     S. Fomichov, E. Chvertko, I. Skachkov, S. Minakov, A. Banin.
Quality Management in Welded Fabrication. Part of International Welding Engineers Textbook Series under the Editorship of Borys Paton/ S. Fomichov, E. Chvertko, I. Skachkov, S. Minakov, A. Banin.- Switzerland AG: “Springer Nature”, 2023/ - 280 P. ISBN 978-3-031-34799-3
https://link.springer.com/book/9783031347993
 
8.     Igor Ryabtsev, Serhii Fomichov, Valerii Kuznetsov, Yevgenia Chvertko, Anna Banin.
Surfacing and Additive Technologies in Welded Fabrication. / Igor Ryabtsev, Serhii Fomichov, Valerii Kuznetsov, Yevgenia Chvertko, Anna Banin. - Switzerland AG: “Springer Nature”, 2023 / - 226 P.  ISBN 978-3-031-34389-6 ISBN 978-3-031-34390-2 (eBook) https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-34390-2

 

 9. В.М. Пащенко. Технологія та устаткування газотермічного нанесення покриття: підручник. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во"ДІА", 2024 - 466 с. Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського від 11.12.2023 р. Протокол №11.

 

 

Навчальні видання викладачів кафедри зварювального виробництва
з грифом Методичної Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

 2018

 
1.     В.В.Лисак
Дистанційний кредитний модуль «Виробництво зварних конструкцій-3. Засоби механізації зварювального виробництва»» навчальної дисципліни «Виробництво зварних конструкцій»; Дата надання: сертифікату УІІТО НМП № 5238; 21.06.2018
2.     С.К. Фомічов, І.О. Скачков, В.В. Лисак, О.А. Гаєвський, А.В. Банін
Стандартні системи управління. Аналіз і оцінювання: навчальний посібник. / Фомічов С.К., Скачков І.О., Лисак В.В., Гаєвський О.А., Банін А.В. - Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. -153с. -300екз.. Url: . Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 6. Дата 22.02.2018 

2019

 3.     S.Fomichov, A.Banin, V.Lysak, I.Skachkov, O.Gaievskiy
Standard Management Systems. Environmental Management System. Textbook for students and post-graduate students on specialty 131 "Applied mechanics"/ S.Fomichov, A.Banin, V.Lysak, I.Skachkov, O.Gaievskiy, - K.: KIM, 2019. -121 p.. Західноєвропейською мовою. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 7. Дата 01.04.2019.

4.     S.Fomichov, A.Banin, V.Lysak, I.Skachkov, O.Gaievskiy
Standard Management Systems. Occupational health and safety management system. Textbook for students and post-graduate students on specialty 131 "Applied mechanics"/ S.Fomichov, A.Banin, V.Lysak, I.Skachkov, O.Gaievskiy, - K.: KIM, 2019. -196 p.. Західноєвропейською мовою. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 7; Дата 01.04.2019.


5.     В.В. Лисак
Виробництво зварних конструкцій-4. Проєктування засобів механізації зварювального виробництва. Курсовий проєкт: рекомендації до виконання [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Технології та інжиніринг у зварюванні» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В. Лисак - Електронні текстові дані (1 файл: 0,64 Мбайт) – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 35 с. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 6. Дата 21.02.2019. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35913

 6.     В.В. Лисак
Складально-зварювальне оснащення-2. Проєктування складально-зварювальної оснастки. Курсовий проєкт: рекомендації до виконання [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Технології та інжиніринг у зварюванні» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: В.В. Лисак - Електронні текстові дані (1 файл: 1,63 Мбайт) – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 67 с.. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протокол № 6. Дата 21.02.2019. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/35908

7.     В.В.Лисак
Дистанційний курс «Засоби механізації зварювального виробництва», сертифікат УЦДО № 5389 від 25.06.2019  – https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=24
 
8.     Пащенко В.М.
Дистанційний курс «Комбіновані та гібридні технології у зварюванні та інженерії поверхні», Сертифікат УІІТО №НМП № 5377 від 24.10.2019
http://do.ipo.kpi.ua/course/index.php?categoryid=226%%
 
9. О.В. Прохоренко
Механіка матеріалів і конструкцій – 3. Напруження та деформації у зварних з’єднаннях і конструкціях. Курсова робота: рекомендації до виконання. [Електронний ресурс]:навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», /КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. В. Прохоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,95 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 60 с.; Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол №  6, 21.02.2019.
 
10. О.В. Прохоренко
Зварні конструкції – 2. Курсовий проект: рекомендації до виконання  навч. посіб. [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: О. В. Прохоренко. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,56 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 82 с. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6, 21.02.2019
 
11. О.А. Сливінський
Зварювання високоміцних сталей: Курсова робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Технології та інжиніринг у зварюванні» / О. А. Сливінський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,80 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 35 с. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6, 21.02.2019
 
12.  О.А. Сливінський
Зварювання високоміцних сталей: Домашня контрольна робота [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізації «Технології та інжиніринг у зварюванні» / О. А. Сливінський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,80 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 20 с. Ухвалено методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського, протокол № 6, 21.02.2019
 
13. К.О. Зворикін
Зварювання пластмас: Конспект лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізація «Технології та інжиніринг у зварюванні» / К. О. Зворикін, КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,88 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 169 с.
 
14.  Г.О. Кривов, К.О. Зворикін, С.Г. Кривова
Управління проектами в наукоємному машинобудуванні [Електронний ресурс]: Навчальний посібник / Г. О. Кривов, К. О. Зворикін, С. Г. Кривова. – Електронні текстові дані (1 файл: 12,1 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 203 с. : 148 іл. : 6 табл. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/30053
 
15. К.О. Зворикін, В.О. Гаєвський
Виробництво зварних конструкцій. Модуль 2. Курсова робота: рекомендації до виконання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізація «Технології та інжиніринг у зварюванні» / К. О. Зворикін, В. О. Гаєвський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 7.05 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 66 с.
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51231
 
16. К.О. Зворикін, В.О. Гаєвський
Виробництво зварних конструкцій. Практикум (Частина 1) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізація «Технології та інжиніринг у зварюванні» / К. О. Зворикін, В. О. Гаєвський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 7.45 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 114 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51238
 
17. К.О. Зворикін, В.О. Гаєвський
Проектування технологічних процесів зварювального виробництва. Розрахунково-графічна робота. Рекомендації до виконання [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка», спеціалізація «Технології та інжиніринг у зварюванні» / К. О. Зворикін, В. О. Гаєвський ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 7.15 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 76 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/51229 
 

2020 

18.  В.В. Лисак
Дистанційний кредитний модуль «Виробництво зварних конструкцій-3. Засоби механізації зварювального виробництва» Модуль «Екзамен» - тестові завдання» навчальної дисципліни «Виробництво зварних конструкцій»; Сертифікат УІІТО НМП № 5430; Дата: 18.06.2020
 

2021
 
***
 
2022

 
19. Г.О. Кривов, С.Г. Кривова, К.О. Зворикін, О.Є. Зубаньов
Основи системної інженерії [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Г. О. Кривов, С. Г. Кривова, К. О. Зворикін, О. Є. Зубаньов ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 17,02 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 322 с. (гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» від 26.05.2022 р. протокол № 5). https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47920
 
20. О.А. Сливінський, В. М. Коперсак
Теорія процесів зварювання. Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 "Прикладна механіка" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. А. Сливінський, В. М. Коперсак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.4 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 62 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56154  
 
21. О.А. Сливінський, В. М. Коперсак
Теорія процесів зварювання. Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 "Прикладна механіка" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. А. Сливінський, В. М. Коперсак. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 69 с.
      https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56152
 
22. О.А. Сливінський
Зварювання високоміцних сталей. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 "Прикладна механіка" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. А. Сливінський. – Електронні текстові дані (1 файл: 11,0 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 69 стор.
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56030
 
23. О.А. Сливінський
Здатність до зварювання конструкційних матеріалів. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 "Прикладна механіка" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: О. А. Сливінський. – Електронні текстові дані (1 файл: 8.58 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 51 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56042
 
24. О.А. Сливінський
Здатність до зварювання конструкційних матеріалів. Розрахунково-графічна робота [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 131 "Прикладна механіка" / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. А. Сливінський. – Електронні текстові дані (1 файл: 1.31 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 53 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/56153
 
25. О.В. Прохоренко, А.О. Перепічай
«Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 2. Напруження та деформації у зварних з’єднаннях і конструкціях». Лабораторний практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Прохоренко, А.О. Перепічай. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,34 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 77 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57243
 
26. О.В. Прохоренко, А.О. Перепічай
«Механіка матеріалів і конструкцій. Частина 2. Напруження та деформації у зварних з’єднаннях і конструкціях». Робочий зошит до лабораторного практикуму [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Прохоренко, А.О. Перепічай. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 56 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/57308
 
27.  В.В. Лисак
Дистанційний курс «Сучасні методи проєктування» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», сертифікат УІІТО НМП № 6121 від 24.06.2022. — Режим доступу:  https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2695
 
28.  В.В. Лисак
Засоби механізації зварювального виробництва: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Виробництво зварних конструкцій», студентам спеціальності 131 «Прикладна механіка» / Укладач:  В.В. Лисак. – Київ: «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2022. https://do.ipo.kpi.ua/mod/url/view.php?id=69845
 

2023

 
29.  І.В. Смирнов, А.В. Чорний
«Обладнання та технологія вакуумно‐конденсаційного нанесення покриття: Лабораторний практикум» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. І.В. Смирнов, А.В. Чорний. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,75 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 61 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/62312

30. С.М. Мінаков, А.В.
Чорний, А.С. Мінаков, І.М., Вдовиченко, Д.М. Вдовиченко
«Інформатика : лабораторний практикум» [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка», освітньої програми «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. С.М. Мінаков, А.В. Чорний, А.С. Мінаков, І.М., Вдовіченко, Д.М. Вдовіченко. – Електронні текстові дані (1 файл: 10,7 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 311 с. https://ela.kpi.ua/handle/123456789/61659

31. К.О. Зворикін, Л.О. Зворикін
Проєктування технологічних процесів у виробництві [Електронний ресурс] : практикум : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмами «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»,  «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка / К. О. Зворикін, Л. О. Зворикін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 120 с.

32. К.О. Зворикін, Л.О. Зворикін
Проєктування технологічних процесів у виробництві [Електронний ресурс] : рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмами «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»,  «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка / К. О. Зворикін, Л. О. Зворикін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 56 с.

33. К.О. Зворикін, Л.О. Зворикін
Проєктування технологічних процесів у виробництві [Електронний ресурс] : рекомендації до виконання курсового проєкту : навч. посіб. для здобувачів ступеня магістра за освіт. програмами «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій»,  «Прикладна механіка» спеціальності 131 Прикладна механіка / К. О. Зворикін, Л. О. Зворикін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електрон. текст. дані (1 файл). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 93 с.

top