Teл. кафедри:
+38 044-2048240

Акредитація

Матеріали сайту

Висунення кандидатів від кафедри ЗВ НН ІМЗ ім. Є.О. Патона для участі в конкурсі на заміщення посади ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 18

 засідання кафедри зварювального виробництва НН ІМЗ ім. Є.О. Патона
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
від 16 квітня 2024 р.

Всього науково-педагогічних працівників кафедри – 29.
Присутні на засіданні кафедри – 25.
Відсутні з поважних причин – 4.

Головував на засіданні: Квасницький В.В.
Секретар засідання: Гриша І.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Висунення кандидатів від кафедри ЗВ НН ІМЗ ім. Є.О. Патона для участі в конкурсі на заміщення посади ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», що оголошений МОН України 13 березня 2024 року.

СЛУХАЛИ: Завідувач кафедри Квасницький В.В. ознайомив колектив кафедри з процедурою висунення кандидатів. Сливінський О.А. поставив питання про форму голосування щодо прийняття рекомендації кандидатур для участі в конкурсі на заміщення посади ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», що оголошений 13 березня 2024 року.

Прийнято рішення про відкрите голосування.

 В обговоренні кандидатур брали участь: Зворикін К.О., Степанов Д.В., Коперсак В.М., Сливінський О.А., Коваленко В.Л., Квасницький В.В. та інші.

 

УХВАЛИЛИ:     на підставі результатів голосування кафедра рекомендує висунути кандидатури Жученка О.А., Мельниченка А.А., Кондратюка В.А. та Сидоренка Ю.М. для участі в конкурсі на заміщення посади ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», що оголошений 13 березня 2024 року.

 

   Результати голосування по кандидатуріЖученка Олексія Анатолійовича:

за                   -      16;

проти           -        0;

утримались   -        9.

 

   Результати голосування по кандидатуріМельниченка Анатолія Анатолійовича:

за                   -      17;

проти            -        0;

утримались    -        8.

 

   Результати голосування по кандидатуріКондратюка Вадима Анатолійовича:

за                   -      13;

проти            -        0;

утримались    -        12.

 

   Результати голосування по кандидатуріСидоренка Юрія Михайловича:

за                   -      21;

проти            -        0;

утримались    -        4.

 

Головуючий засідання                                        Віктор КВАСНИЦЬКИЙ

Секретар засідання                                             Ірина ГРИША

top