Тел. кафедри:
+38044-2048240

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD)

Освітня програма,навчальний план та освітні компоненти. 

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 2021

 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 2021

 

 

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі

13 Механічна інженерія

 

 

по спеціальності                   131 Прикладна механіка

 (перелік спеціальностей 2015)

 і включає наступні напрями:

1. дифузійне зварювання та паяння з тиском в вакуумі;

2. нанотехнології у зварюванні та наплавленні;

3. напруження та деформації при зварюванні;

4. металургійні основи процесів зварювання плавким електродом;

5. здатність до зварювання легованих сталей;

6. моделювання процесів плавлення основного та присадкового металу при зварюванні;

7. процеси з’єднання  композитних матеріалів та комп’ютерні  системи технологічного виробництва конструкцій;

8. застосування системи якості  при зварюванні;

9. фізико-хімічні основи паяння.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедриЗварювального виробництва

 

Прізвище  та ініціали аспіранта

 

Рік вступу до аспірантури

 

Тема дослідження

 

Науковий керівник

 

Мастенко Р.В.

 

2016

 

Оцінка енергетичної стабільності процесу електродугового зварювання

 

доц. Коваленко В.Л.

 

Поліщук В.А.

 

2018

 

Розробка технології дугового паяння сталей із захисним покриттям

 

доц. Стреленко Н.М.

 

Лагодзінський І.М.

 

2020

 

Адитивне дугове наплавлення просторових металевих виробів складної геометричної форми

 

проофКвасницький В.В.

 

Пелешенко С.І.

 

2020

 

Фізико-металургійні та термодеформаційні процеси при зварюванні тонкостінних конструкцій із легких сплавів із використанням концентрованих лазерного та плазмового джерел тепла

 

проофКвасницький В.В.

Вступникам до аспірантури у 2021 році на 2021/2022 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.                

TLP-дифузійне зварювання сплавів на основі інтерметалідів нікелю

Створення технології

Квасницький В.В.

2.                

Електродугове зварювання високоміцних сталей мартенсито-бейнітного класу

Підвищення експлуатаційних властивостей зварних з’єднань.

Сливінський О.А.

3.                

Адитивні технології створення заготовок виробів дуговим зварюванням

Створення технології

Перепічай А.О.

4.                

Залишковий напружено-деформований стан одновимірних зварних конструкцій

Моделювання впливу залишкових зварювальних напружень на міцність зварних з’єднань

Прохоренко О.В.

5.                

Змінюваність показників якості зварних виробів

Статистичне моделювання залежності показників якості від параметрів режиму зварювання

Гаєвський О.А.

 

top