Тел. кафедри:
+38044-2048240

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD)

ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів

 

кафедри     Зварювального виробництва

(повна назва)

 

 Зварювального факультету

(повна назва)

від “30” січня 2018 року

 

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі

13 Механічна інженерія

 

 

 

по спеціальності                    131 Прикладна механіка

 (перелік спеціальностей 2015)

 і включає наступні напрями:

1. дифузійне зварювання та паяння з тиском в вакуумі;

2. нанотехнології у зварюванні та наплавленні;

3. напруження та деформації при зварюванні;

4. металургійні основи процесів зварювання плавким електродом;

5. здатність до зварювання легованих сталей;

6. моделювання процесів плавлення основного та присадкового металу при зварюванні;

7. процеси з’єднання  композитних матеріалів та комп’ютерні  системи технологічного виробництва конструкцій;

8. застосування системи якості  при зварюванні;

9. фізико-хімічні основи паяння.

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедриЗварювального виробництва

 

Прізвище  та ініціали аспіранта

Рік вступу до аспірантури

Тема дослідження

Науковий керівник

Мастенко Р.В.

2016

Оцінка енергетичної стабільності процесу електродугового зварювання

доц. Коваленко В.Л.

Зубаньов О.Є.

2016

Дослідження меж максимізації зазорів в стикових зварних з’єднаннях без підкладок

доц. Зворикін К.О.

Зворикін В.Л.

2016

Технологічне забезпечення процесів зварювання титанових сплавів Ті-ТіВ2 та Ті-сталь

доц. Зворикін К.О.

Іванченко К.В.

2017

Підвищення зносостійкості наплавлених шарів, модифікованих нанопорошковими матеріалами

проф. Кузнєцов В.Д.

 

Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік пропонуються такі напрямки досліджень:

 

п/п

Назва теми

Зміст завдання

Науковий керівник

1.                

TLP-дифузійне зварювання сплавів на основі інтерметалідів нікелю

Створення технології

Квасницький В.В.

2.                

Електродугове зварювання високоміцних сталей мартенсито-бейнітного класу

Підвищення експлуатаційних властивостей зварних з’єднань.

Сливінський О.А.

3.                

Адитивні технології створення заготовок виробів дуговим зварюванням

Створення технології

Перепічай А.О.

4.                

Залишковий напружено-деформований стан одновимірних зварних конструкцій

Моделювання впливу залишкових зварювальних напружень на міцність зварних з’єднань

Прохоренко О.В.

5.                

Змінюваність показників якості зварних виробів

Статистичне моделювання залежності показників якості від параметрів режиму зварювання

Гаєвський О.А.

 

 

top