Тел. кафедри:
+38044-2048240

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ дипломних проектів

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ

дипломних проектів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста з спеціальності

7.05050401 „ Технологія та устаткування зварювання”

Дата, час

Аудиторія

Склад комісії

Студенти 6-го курсу

Вимоги до попереднього захисту

 

02.02.2016

1000

проф. Квасницький В.В.

доц. Прохоренко О.В.

асист. Перепічай А.О.

асист. Гаєвський В.О.

Акімов Д.С.

Миронець П.П.

Вовчек О.О.

Кобець А.С.

Васянович Я.А.

Глазун М.С.

1.Роздруковані креслення  (формат А4) у відповідності до завдання на дипломний проект;

2. Наявність записки до диплому (не в зшитому вигляді);

3. Доповідь за темою дипломної роботи (8-15 хв);

4. Затвердженні та підписані розділи з економіки та охорони праці у відповідних викладачів.

 

203/

323

 

03.02.2016

1000

доц. Жданов Л.А.

доц. Гаєвський О.А.

доц. Стреленко Н.М.

асист. Нестуля С.О.

Пархоменко І.А.

Бугай І.Ю.

Прущак Д.А.

Пістряк Я.В.

Шевченко О.А.

Івко А.М.

 

04.02.2016

1000

доц. Сливінський О.А.

доц. Зворикін К.О.

доц. Коваленко В.Л.

ст. викл. Лисак В.В.

Архипський А.І.

Антонюк В.О.

Бабін Д.С.

Зубаньов О.Є.

Ванжула С.В.

Круглик О.А.

 

 

 

Завідувач кафедри                           Квасницький В.В.

 

top