Тел. кафедри:
+38044-2048240

Зустріч представників ЗФ з академіком Б.Є. Патоном

26 жовтня 2015 року відбулася робоча зустріч декана та завідувачів кафедр зварювального факультету НТУУ «КПІ» з керівництвом ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України.

Від НТУУ «КПІ» на зустрічі були присутні: декан ЗФ проф. С.К. Фомічов, завідувач кафедри зварювального виробництва проф. В.В. Квасницький, завідувач кафедри інженерії поверхні проф. В.Д. Кузнецов та завідувач кафедри електрозварювальних установок доц. І.О. Скачков. Зустріч проводилась під головуванням Президента НАН України, директора ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України академіка НАНУ Б.Є. Патона. Від ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України на зустрічі були також присутні та прийняли активну участь в обговорені робочих питань: заступник директора ІЄЗ з наукової роботи академік К.А. Ющенко, заступник директора ІЄЗ з наукової роботи академік С.І. Кучук-Яценко, учений секретар ІЄЗ к.т.н., с.н.с. І.М. Клочков, помічник директора ІЕЗ Л.В. Катюха.

На зустрічі обговорювались результати самоаналізу (внутрішнього ліцензування) кафедр зварювального факультету, підсумки вступної компанії 2015 р. та пропозиції зварювального факультету НТУУ «КПІ» щодо приведення назв кафедр, спеціальностей і спеціалізацій у відповідність до змісту навчання та міжнародної практики підготовки фахівців зі зварювання.

Керівництвом  ІЄЗ ім. Є.О. Патона НАН України і зокрема академіком Б.Є. Патоном були підтримані внесені представниками зварювального факультету пропозиції по перейменуванню кафедр факультету та затверджені нові назви спеціальностей і спеціалізацій випускових кафедр, що наведені в таблиці  

Було

Стало

Назви кафедр

Зварювального виробництва

Технологій та інжинірингу зварювання

Інженерії поверхні

Інженерії поверхні

Електрозварювальних установок

Інформаційних технологічних систем забезпечення якості

Назви спеціальностей

Технології та устаткування зварювання

Прикладна механіка

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Прикладна механіка

Зварювальні установки

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Якість, стандартизація та сертифікація

Менеджмент

Назви спеціалізацій

Технології та устаткування зварювання

Технології та інжиніринг у зварюванні і споріднених процесах

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Інженерія та нанотехнології покриттів

Зварювальні установки

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології в зварюванні

Якість, стандартизація та сертифікація

Якість, стандартизація та сертифікація

 

При цьому назву факультету вирішено було не змінювати – Зварювальний факультет.

 

Академік Б.Є. Патон відзначив, що сьогодні на зварювальному факультеті, у відповідності до світових тенденцій, активно розвиваються нові сучасні наукові напрямки в галузі зварювання та споріднених процесів.

top