Теми магістерських дисертацій

НАКАЗ № 3740-с

м. Київ                                                                                  « 15» листопада 2021 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

2

3

4

Спеціальність 131 Прикладна механіка,

освітня програма Технології та інжиніринг у зварюванні

Група ЗВ-01мп

1.

Вербицький Андрій Сергійович

Технологія складання та зварювання гідравлічного бака літака

Ст. викладач

Бойко В.П.

2.

Галицький Ярослав Юрійович

Технологія складання та зварювання трубопроводу протиобморожувальної системи літака

Ст. викладач

Бойко В.П.

1

2

3

4

3.

Пічугін Іван Сергійович

Технологія складання та зварювання балки мостового переходу

Доц., к.т.н.

Гаєвський О.А.

4.

Страшко Вадим Романович

Технологія і обладнання для виготовлення медичних імплантів методом 3D друку

Доц., к.т.н.

Прохоренко О.В.

5.

Сушко Вадим Олегович

Технологія електродугового зварювання різнорідних сталей

Доц., к.т.н.

Стреленко Н.М.

6.

Чудопал Олександр Олегович

Технологія складання і зварювання борта кузова самоскида

Ст. викладач

Коперсак В.М.

    

 

НАКАЗ № 3745-с

 

м. Київ                                                                                  « 15» листопада 2021 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

2

3

4

Спеціальність 131 Прикладна механіка,

освітня програма Технології та інжиніринг у зварюванні

Група ЗВ-з01мп

1.

Васьківський

Дмитро Ігорович

Технологія складання та зварювання корпусу гвинтового конвеєра

Ст. викладач, к.т.н.

Перепічай А. О.

2.

Васько

Дмитро Володимирович

Технологія складання та зварювання ємності високого тиску

Доц., к.т.н.

Прохоренко О.В.

1

2

3

4

3.

Ганущак

Олег Васильович

Вплив проміжних прошарків на формування різнорідних зєднань титан - сталь

Проф., д.т.н.

Квасницький В.В

4.

Глуговський

Андрій Олександрович

Технологія складання та зварювання цистерни-резервуару для транспортування зрідженого газу - хлору

Доц., к.т.н.

Зворикін К.О.

5.

Мудренко

Роман

Якович

Технологія складання та зварювання двотаврової балки перекриття багатофункціональної будівлі

Доц., к.т.н.

Прохоренко О.В.

6.

Хвостенко

Сергій Анатолійович

Технологія виготовлення будівельної вантажної площадки

Доц., к.т.н.

Коваленко В.Л.

 

НАКАЗ № 261/21-сі

 

м. Київ                                                                                        « 19 » листопада 2021 р.

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові студента

Теми магістерських дисертацій

Посада, вчений ступінь та звання, прізвище й ініціали наукового керівника

1

2

3

4

Спеціальність 131 Прикладна механіка,

освітня програма Технології та інжиніринг у зварюванні

Група ЗВ-01мп

1.

Чжун Цзицяо

Технологія складання та зварювання важеля автомобільної підвіски

Ст. викладач, к.т.н.

Перепічай А.О.