Тел. кафедри:
+38044-2048240

2020-09-01 Рекомендовані до зарахування у магістратуру

Списки рекомендованих до зарахування до магістратури з 21 вересня 2020 року за державним замовленням (денна та заочна форма навчання)
https://pk.kpi.ua/mag_recom_2020/
top