Тел. кафедри:
+38 044-2048240

Методичні видання

Навчальні посібники:

  1. Сливінський О. А. Здатність до зварювання конструкційних матеріалів: Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 260 с.
  2. Прохоренко В. М., Прохоренко О. В. Напруження та деформації у зварних з’єднаннях і конструкціях: Навч. посібник. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 267 с.
  3. Лисак В.В. Засоби механізації зварювально виробництва Конспект лекцій.—Київ, НТУУ «КПІ», 2008, - 480 с
  4. В.В.Лысак Средства механизации сварочного производства. Конспект лекций (на рус.яз) Київ, НТУУ «КПІ», 2009, -485 с
  5. Чертов, І. М. Зварні конструкції : Підруч. для вузів.- К.: Арістей, 2006.-376 с.
  6. Карпенко А. С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві : Навч. посібник.- К.: Арістей, 2005.-268 с
  7. Карпенко А. С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві/ 2-ге видання, переробл. та доповн. : Навч. посібник.- К.: Арістей, 2006.-272 с.
  8. Березін Л. Я., Хоменко М.М., Карпенко А. С. Засоби технологічного оснащення зварювального виробництва. Навчальний посібник.- Чернігів: ЧДТУ, 2003.-142с.

 

top